Husflidsskolen i Kragevig

Husflidsskolen 1872 – 1914OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skolens start. Skolen var den første af slagsen her i landet. Ideen til skolen kom fra Wilhelmine Hage på godset Oremandsgård, en stærk kvinde med stor interesse for Grundtvig og højskolebevægelsen.

Husflidsskoleideen bredte sig hurtigt, og omkring 1930 var der oprettet 800 husflidsskoler landet over. 

Skolen står klar Skolen i Kragevig blev hurtigt et mønster eksempel for det voksende behov for fritidsaktivitet i vinterhalvåret for unge mennesker. To gange om ugen kunne der her samles op til 50 karle og piger til forskellig husflid, og det var ikke småting, der blev fremstillet.

Skolens husflidsarbejde Allerede i 1874 fik husflidsskolen sin første sølvmedalje ved en husflidsudstilling i Rønnede. I 1875 en sølvmedalje ved den 13. danske landmandsforsamling i Viborg og igen i 1883 en sølvmedalje ved landmandsforsamlingen i Aalborg og i 1885 forskellige præmier ved en udstilling i Tappernøje. Til den nordiske udstilling i København 1888 havde husflidsskolen et møblement, tegnet af arkitekt Rosendal Langballe, hvor skolen fik sølvmedalje og anerkendelsesdiplom til de personer, der havde skåret møblementet. Ved en udstilling i Næstved 1894 fik skolen sølvmedalje for 4 udskårne egetræsstole. Den sidste udstilling skolen deltog i var amtsudstillingen i Vordingborg 1901, hvor de fik en sølvmedalje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den afbildede høje, smukke, gamle stol med udskæringer og snoninger blev i 1912 fremstillet og foræret som gave til Emily Hage på Oremandsgård. Yderligere blev der på skolen fremstillet et møblement til kronprinsesse og senere dronning Alexandra i England til hendes sølvbryllup. Der findes en liste over de husflidsarbejder, der har været sendt til udstillingen i Paris i 1878, rigtig mange smukke ting.

Skolebygningen  Bygningen er tegnet af arkitekt Johan Schrøder og bygget i en art norsk bygningsstil med stort tagudhæng og overbygget ”svalegang” langs forsiden.

Ikke kun til husflid Skønt det var en husflidsskole har huset også været brugt til mange andre aktiviteter. Der blev afholdt gymnastik, foredrag, oplæsning, korsang og i perioder gudstjeneste. Så Skovrider Rosthøj der var meget fremsynet, fik på et tidspunkt med fru Hages hjælp, oprettet en lille ‘lånebogssamling’, der i en periode fik plads i skolen. 

Alt får en ende I dag bliver huset ikke brugt som skole. Allerede efter århundredeskiftet stilnede aktiviteterne af, og under 1. verdenskrig stoppede de helt. I dag kan huset lejes til private arrangementer og fester, men kun i sommerperioden. Opvarmningen af huset foregår stadig med kakkelovn, og det er derfor vanskeligt at varme op. I 1979 blev bygningen fredet. I sommeren 1990 startede, nu afdøde Daniel Hage de i dag meget kendte og elskede “Oremandsgårds Kammermusikfestival” i den gamle husflidsskole.

Kilde: Den Ideologiske Husflid, Arv og Eje 1980, Carsten Hess

skarv005

En flidspræmie På Lokalarkivet i Præstø findes et brev, dateret København d.24.maj 1892, udstedt af Dansk Husflidsselskab og underskrevet af M. Daell. Brevet er stilet til ungkarl Anders Jacobsen, Allerslev Mark, og teksten siger, at han af forstanderen for Fru Hages Husflidsskole, Skovrider Rosthøj, er blevet indstillet til flidspræmie. Bestyrelsen har vedtaget at tildele ham den for det smukke husflidsarbejde, karvskæringsarbejdet  (se tegningskopi) han havde udført på gaven til kongeparret.

Arbejdet Karvskæringsarbejdet bestod af en for og-bagside udskåret i træ. Disse sider blev brugt til indbinding af de 80.000 underskrifter som danske skolebørn havde sendt som lykønskning til Kong Christian d. 9 og Dronning Louise i anledning af deres guldbryllup.

Tegningen til karvskæringsarbejdet blev udført af arkitekt Rosendahl Langballe, og selve karvskæringen blev udført hos N.C.Rom i hans private hjem i København, således at han kunne føre tilsyn med arbejdet, der varede en hel måned.

Find Husflidskolen i Kragevig Historisk Atlas