Befrielsen 5.maj 1945 i Præstø

Et citat fra avisen siger alt…

…. i samme øjeblik Radioen havde meddelt om Friheden, var Gaderne her i Præstø fyldt med Mennesker. I en lille By, hvor næsten alle kender hinanden, men alligevel var det saadan, at Folk som til daglig kun er på Hat og ellers ikke taler sammen, standsede op og faldt hinanden om Halsen og ønskede hinanden til Lykke. Der blev sunget i Gaderne og i Hjemmene, og da det var for sent at lade Flagene gaa til tops, maatte man nøjes med at smykke Frakkeopslagene og Bordene med smaa Dannebrogsflag. Over for Hotel Danmark, hvor Gestapo nu har hersket siden september i Fjord, samlede der sig straks en mængde Mennesker, men det kom ikke til Episoder af nogen art.

Hotel Danmark, Adelgade 78-82. Var tyskernes hovedkvarter under krigen 1940-45

Vort gode Vagtværn var straks på Gaderne og klarede situationen godt, som de har gjort de sidste Måneder (B1915)

Samme dag blev en proklamation udsendt gennem avisen fra modstandsbevægelsen i Præstø Amt

Tysk Kapitulation er undertegnet. Befolkningen opfordres til at passe deres daglige Gerning, saa Samfundet hurtigst muligt kan komme ind i normal Bane…Adlyd enhver Ordre fra de til Ordenens Opretholdelse udsendte Patruljer, hvis Medlemmer er forsynet med M.B-skilt. Der vil blive skredet hensynsløst ind overfor ethvert Forsøg på Selvtægt (Plyndring, Overfald og Ødelæggelser).

De tyske marinere under kommando af engelske soldater

Samme dag flyttede Gestpo ud fra Hotel Danmark og efterlod en lille flok tyske marinesoldater i på hotellet. Men den 11.maj kom tre engelske officerer til byen . De forhandlede med modstandsbevægelsen og afvæbnede de tyske marinere på Hotel Danmark.

Yderligere lovede de engels officerer at gøre alt for at få fjernet de mange flygtningene fra byen

 

Hør tidligere Politibetjent Frede Agerbo Rasmussen fortælle om sit liv som betjent under og efter 2.verdenskrig. Optaget i Præstø 22.januar 2009. Tryk på pilen til venstre på bjælken under billedet.

 

Udstilling på Abildhøjskolen i Præstø.

Se udstillingen på Abildhøjskolen  i 1995 (tryk på grøn tekst) med markeringen af 50års dagen for Danmarks befrielse .