Præstø sygehus og alderdomshjem

Det første sygehus i Præstø I 1811 blev der i Jomfrustræde 6 opført et teglhængt bindingsværkshus . Det blev i 1864 erstattet af et grundmuret hus og blev byens nye sygehus. Byens (sidste) nye sygehus blev bygget i 1931 Det blev i 1931 erstattet af det nuværende hus, men som siden 1946 udelukkende blev brugt … Læs Mere

Præstø’s udvikling 1925 – 1950

Siden er under opbygning, men tryk på den aktivitet du vil læse..(blå farve er aktiv) Præstø på egne ben (er under opbygning) Tog. busser og biler Præstø sygehus og alderdomshjem Motorskibe Erhvervsliv Købmænd og værksteder Bygningshåndværkerne Butikker De nye forretninger Bilen ændrede livsvilkårene Hoteller og gæstgiverier Politik og aviser Den gamle købstad på trods Kulturliv … Læs Mere

De tyske flygtninge

I krigens allersidste måneder var Danmark blevet hjemsøgt af ca. 250.000 tyske flygtninge. Over hals og hoved var et par millioner mennesker fra de østtyske områder på flugt vestover, væk fra den russiske storoffensiv, som satte ind i januar 1945. En del af disse flygtninge søgte ud over Østersøen, hvor omkring 30.000 druknede, da deres … Læs Mere

Befrielsen 5.maj 1945 i Præstø

Et citat fra avisen siger alt… …. i samme øjeblik Radioen havde meddelt om Friheden, var Gaderne her i Præstø fyldt med Mennesker. I en lille By, hvor næsten alle kender hinanden, men alligevel var det saadan, at Folk som til daglig kun er på Hat og ellers ikke taler sammen, standsede op og faldt … Læs Mere

Lærerinder og privatundervisning i Præstø

At undervis børn på privat basis blev et arbejdsfelt og et kald for mange kvinder helt fra slutningen af 1700-årene . I 1800-tallet blev lærergerningen professionaliseret og uddannelsen af lærerinder blev et område for sig. En af pionererne inden for uddannelsen af lærerinder var Natalie Zahle, som havde opbygget et helt uddannelsesimperium i København, først på … Læs Mere

Præstø på egne ben

Det var en fortrøstningsfuld borgmester, der den 6.januar 1921 på et byrådsmøde udtalte “Det er tidligere  blevet anført , at Byen står stille, men det kan i alt Fald ikke længere siges med rette. Vi har nu faaet Elektricitet og W.C. og staar saaledes på højde med, hvad Tiden kræver. Vi kan derfor nu se Fremtiden forhaabningsfuld i … Læs Mere

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly