Brødfabrikken “Antonia”i Præstø

Ved indkørslen til brødfabrikken “Antonia” på Vesterbro. Her fabrikkens hestevogne der bragte brød ud til forretningerne. Omkring 1900-1910

Brødfabrikken ‘Antonia’ – der ikke eksisterer i dag, lå på Vesterbro i området ved det Gl. Ford og blev opført omkring 1900. Bagermester Jens Jensen blev født i 1868 og kom i lære som bager i Næstved (B3668). Jens Jensen var en initiativrig mand.

Bagermester Jens Jensen i bageriet på brødfabrikken “Antonia” på Vesterbro

Han lader brødfabrikken Antonia opføre og driver ved siden af den et udsalg for det finere brød i Adelgade 48, som hans søn senere bygger om og udvider. Jens Jensen iværksatte yderligere en række initiativer, idet han bl.a. hjalp sine børn og svigerbørn i gang med diverse virksomheder – nok mest inden for samme branche. Hans søn Knud Esbern Jensen driver senere bageriet videre.
Brødfabrikken brænder ned til grunden men genopføres. Ovenstående billede er kort efter genopbygningen  i 1930.

Tryk på nedenstående grønne tekst og du kommer videre….

Brødfabrikken set inde fra gården med fabrikken bilpark. Omkring 1925-1930