Arkivets Årsmøde 2018

Den startede med velkomst af Arkivets formand Birgit Olsen  der kort fortalte om årets gang på lokalarkivet, Derefter blev ‘kasketten’ skiftet til regnskabs aflæggelse, da arkivet kasser Ole Sørensen var blevet forhindret. Herefter fortsatte arkivleder Allan Capion der fortalte om arbejdet på arkivet og lidt om fremtiden. Så var der tid til pause med kaffe … Læs Mere

Arkivets Årsmøde 2016

Blev holdt den 9.marts på Præstø bibliotek med følgende Dagsorden:  Årsberetning v/formand Ove Rye Jørgensen Regnskabsaflæggelse v, kasser Ole Sørensen Pause med kaffe/vin Nysøs gl. Barokhave v/pens, stadsgartner Flemming Kruse

Arkivets årsmøde 2015

Det blev holdt på Biblioteket den 4.marts hvor der kom omkring 30 gæster, Årets gang 2014 blev gennemgået af formand/arkivleder  Ove Rye Jørgensen. Om arkivets  aktiviteter, personale og ikke mindst i forbindelse med det nye Arkiv.dk som de er med i og som er blevet rigtig godt modtaget af publikum, samt planerne for fremtiden. Økonomien blev gennemgået af Lokalarkivets … Læs Mere

Arkivets årsmøde 2014

Blev holdt torsdag d. 13.marts på Præstø Bibliotek Formanden bød velkommen og gik derefter over til at aflægge Årsberetningen for 2013. Efter denne tog kasseren over og gennemgik årets regnskab, der forinden var gennemgået og godkendt af arkivets to revisorer. Efter pausen overtog Carsten Honoré der er barnebarn af B.S. Ingemann fra Præstø. Han fortalte om … Læs Mere