Den gamle Mernvej i Allerslev

Historien
Den gamle vej der passerede bag om kirken og fortsatte skråt over til nuværende Mønvej

Den gamle Mern-vej var den sidste rest af den gamle vej fra Præstø – Skibinge over Allerslev til Kalvehave og overfart til Møn.

Den gamle Mernvej, da træerne endnu stod der

Indtil for få år siden stod der i begge vejsider 20 til 25 gamle piletræer, flere hundrede år gamle (se foto).

Om sommeren var det en skyggefuld pilealle, men nu er træerne fjernet, og vejen trist og bar. Et markant landskabsbillede er væk, men lad os prøve og lade fantasien råde.

Vi ser for os, den gamle hestetrukne postvogn age af sted mod Mern og Kalvehave, måske også en dagvogn med ærinde til samme sted. Men det var også vejen hvor godtfolk færdedes, gående eller kørende. Den ny vej, landevejen (Mønvejen), blev anlagt i 1800 tallet, og derefter blev den gamle vej kun lidt brugt. Nu kun et minde om en længst svunden tid.

Lergraven.

Oppe på bakken, på den anden side af landevejen, lå i gammel tid byens fælles lergrav. Her kunne alle frit hente ler til reparation af deres gamle lerklinede bygninger, gårde eller huse. Med tiden blev det ikke aktuelt mere, de lerklinede vægge blev erstattet af mursten. Den store gamle lergrav groede til med træer og buske. I 1950erne kom der så en handel i stand mellem Allerslev kommune og Johs. Jensen på “Lovgården” (Rekkendevej nr.6), på hvis jord lergraven lå. Kommunen ville anvende lergraven til losseplads. Prisen for det blev, at kommunen skulle asfaltere Johs. Jensens gårdsplads og indkørsel.

I de næste 25 år blev denne losseplads en forurening uden sidestykke. Kemikalierester, spildolie, asbest og mange andre giftigheder blev fyldt i lossepladsen, og kommunens tilsyn med dette var meget sparsom. Rotteplagen var stor, så nogen hældte sprøjtemidlet Paration (Bladan) i noget bundvand og så var rotteplagen slut for en tid. Men fårekyllinger var en anden plage, for en af byens bagere smed gammelt brød på lossepladsen, og der blev opformeret enormt mange Fårekyllinger.

Disse søgte til husene i byen, og igen måtte Parationen i brug, både på pladsen og i husene. Den nuværende ejer af jorden, Søren Lyng Sørensen, har efterfølgende renoveret pladsen, og kørt en masse fyldjord på, så nu er pladsen dyrkbar.

Skrevet af Steffen Lyng Sørensen, Allerslev