Der var stemning på ‘Rottenborg’.

Ejendommen lå, hvor nu Rosentrianglen er placeret på hjørnet mellem Havnevej og Kittenstræde. Det var en af de virkelig gode, gamle beværtninger, som Præstø i forrige tider havde en sand rigdom af.

’Rottenborg’ oplevede sin storhedstid omkring århundredskiftet og i hvert fald indtil omkring 1910 hvor den fungerede som egentlig beværtning. Efter denne tid blev lokalet indrettet som almindelig beboelse, og som sådan endte den beværtning sit stemningsfulde liv. – Selve ’Rottenborg’ var den del af hjørneejendommen, der lå ud til Havnevej. I sidebygningen til Kittenstræde var der to lejligheder.

’Rottenborg’ var i sine velmagtsdage en beværtning med stemning, den lå ved havnen og meget ofte fik den besøg af fremmede søfolk, der med de store sejlskibe gik til kaj i Præstø havn. Når der var store skibe i havnen, var stemningen særdeles høj i beværtningen. Navnet ’Rottenborg’ skal efter vore oplysninger være fordi der var ‘en i sand rigdom af rotter’ i den gamle bygning. Rotterne kom fra havnens kornmagasiner, og deres tilstedeværelse i beværtningens ejendom gav efterhånden ejendommen navnet ’Rottenborg’, som den fortsat hed, indtil den blev revet ned, hvormed endnu en af de gode gamle beværtninger var forsvundet fra Præstø, der for blot 60 år siden havde mere end dobbelt så mange beværtninger som i dag.

Artiklen er fra Præstø Avis, juni 1972