Butikker i Præstø, 1925-1950

Nogle få håndværksprægede butikker fandtes stadig. Bødker M. Thygesen i Adelgade ved Per Thygesstræde havde overlevet udviklingen med sine håndværksfremstillede tønder, og mon ikke han fik staverne til en god pris fra savskæreriet? (desværre har arkivet ikke billeder fra Bødker Thygesen værksted, men her ‘kun’ som ‘hobby’ )

Karetmager A. P. Jørgensen havde stadig noget at lave, Ikke mindre end fem skomagere/skoforhandlere, to træskoforhandlere og en sadelmager havde forretning i Adelgade, men udover disse, og byens to skræddere, var det slut med håndværksbutikker.

Til gengæld var byen godt forsynet med detailforretninger. I dag ville vi nok kalde dem for specialforretninger. I 1930 var der i byen: fire bagere (vi bevæger os lidt uden for 1925-1950) og ..

Der var tre slagtere, en grønthandler, to viktualiehandlere, én smørforsyning ‘Irma’, to isenkræmmere, tre sæbeudsalg, to farvehandlere, tre trikotageforretninger, to boghandlere, fire cigar- og tobakshandlere, to møbeludsalg, to legetøjsforretninger og fire cykelhandlere. Herudover lå der seks købmænd i Adelgade og én på Vesterbro.

I 1930 hed byens købmænd K. V. Amnitzbøl, H.C. Frøhlich. Jørgensen, Johs. A. Jørgensen, H. Lotz, M. Pedersen og sidst men ikke mindst, Anton Petersen. Herrerne kunne købe tøjet hos Jacob Engelbredt eller hos E.P. Sillehoved, begge i Adelgade. Engelbredt havde haft forretning i Præstø siden 1902 og opbyggede i løbet af årene en stor forretning, der i 1935 beskæftigede 12 personer. (1942 kunne forretningen holde 40 års jubilæum. Jacob Engelbredt døde i 1938, men fru Engelbredt førte forretningen videre sammen med de tre sønner).

Kvinderne kunne ekvipere sig med ‘Modevarer’ hos Jenny Rasmussen eller hos fru. H. C. Andersen ligeledes i Adelgade. Hvis man trængte til at blive klippet, så havde mændene fem muligheder hos byens ‘Barberer og Frisører’, som alle lå i Adelgade. Kvinderne havde lige så mange at vælge imellem, når de skulle have sat håret – hos salon ‘Chic’, hos Inger Elmeskov, Ida Faber eller Ingeborg Landberg i Adelgade – eller hos A. Hansen på Torvet. Adelgade var så absolut byens hovedstrøg, det var her butikkerne lå, og de lå tæt.

De nyeforretninger

Det algørende nye i byens erhvervsliv var de mange forretninger med tilknytning til automobilen. Vi har allerede nævnt Carl Andersen automobilforretning og værksted i det gamle jernstøberi. En anden vognforretning var Præstø Automobilforretning, Akts., som lå ved Anton Petersens købmandsgård mod Havnevej, på matr. 81b ikke langt fra det sted, hvor byens nye springvandsskulptur er opført i 2003. Her var også automobilværksted.

I ‘Handelskalenderen’ for 1930 står ikke mindre end elleve personer registreret enten som ‘ Vognmænd’ eller under rubrikken ‘Auto- mobilkørsel’. Nogle af disse vognmænd havde adresse i det nye kvarter i Præstemarken.

Grosserer Søren Olsen havde agentur for salg af Shell-Benzin for Sydsjælland. Ved Præstø Havn var der opført et større anlæg med lagerbygning til olie og benzin, og fire tanke var nedlagt med hver 30.000 ltr. benzin, petroleum og solarolie. Firmaet bestyrede i 1935 i alt 72 benzinanlæg i Sydsjælland samt en række anlæg for olie og petroleum på store gårde rundt om. Firmaet beskæftigede 6 mand. Søren Olsens tilnavn ‘Petroleumskongen’ var ikke helt ufortjent.11

En anden af byens grosserere i den ny tids brændstof var Frithjoff Eland, der havde adresse på hjørnet af Adelgade og Rådhusstræde. Fire tankbiler var i daglig drift og forsynede kunder i Vordingborg og på Møn med petroleum, benzin, brændsels- og smøreolie. Frithjoff Eland havde brændstof- lagre i flere byer, bl.a. i Vordingborg og Stege. Den 2. januar 1940 åbnedes det hidtil største og mest moderne automobilanlæg i byen. Det var automobilforhandler Chr. Jo- hannesen, der åbnede sit nye Ford-værksted i Nysøhuse ved indgangen til Præstø. Der
kunne være 14 biler under reparation på én gang. Der var opvarmet vaskehal, kontorlokale, reservedelslager, lokale for personale og venteværelse for kunder, mange garager og et stort udstillingslokale. Der var syv mand i arbejde på værkstedet. Præstø Avis var synligt imponeret