Skovrider Christen Jacob Rosthøj

En inspirator kommer til Sydsjælland

I maj 1865 startede Christen Jacob Rosthøj som skovrider på Oremandsgård. Han var samme år blevet gift med Lone Heilmann.

Opretter skytteforening

Rosthøj blev hurtigt opmærksom på, at der manglede fritidsaktivitet hos landbefolkningen og især ungdommen. Han havde i sin ungdom været en habil skytte og i 1862 vundet titlen som Danmarks første skyttekonge ved et skyttestævne i København. En bedrift, der gjorde ham landskendt og efterfølgende bragte ham til godset Oremandsgård.

Hans egen glæde ved skydning inspirerede ham derfor til at oprette en skytteforening for de lokale. En forening der igennem årene høstede mange præmier og var et tilløbsstykke for mange unge mænd.

Husflidsaktiviterne starter

Skydeaktiviteterne forgik hovedsagelig i sommerhalvåret, så da Rosthøj blev opmærksom på, at der også var stort behov for fritidsaktiviteter i vinterhalvåret, startede han husflidsaftener i snedker-Lars’ værksted i Gederød ved Kragevig. Det begyndte i det små med almindeligt huggehusarbejde, såsom snitning af træspiseskeer og mindre træarbejder. Men da disse husflidsaftener blev meget populære, blev pladsen hurtigt for trang og der måtte findes en anden løsning. Rosthøj var en meget skattet og vellidt medarbejder hos ”gamle fru Hage”, konsul Hages enke på Oremandsgård, så da han henvendte sig til fru Hage og fortalte om pladsproblemet, blev løsningen husflidsskolen i skoven ved Kragevig. 

Ægteparret Rosthøj

Rosthøj og hans hustrus hjem var et godt dansk hjem med stærke nationale følelser. Selv fik de aldrig nogen børn, men var til gengæld favnende over for den lokale ungdom.

I 1905 døde fru Rosthøj og en del år senere i 1916 skovrider Rosthøj.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Til minde om ægteparret satte omegnens beboere en mindesten ved Husflidsskolen. Pastor Mygind fra Rekkende talte ved afsløringen og sagde: Når nu flaget der dækker stenen tages bort, vil de se at der står

‘Gud gav dem at elske deres fædreland.

Lys og glæde udgik fra deres hjem’.

 Kilde: Årbog for Historisk Samfund, Præstø Amt. Årgang 1927. Forfatter: Hans Hansen, Togeby