Mågeæg fra Lilleholmen i Præstø fjord

PTDC0008
Troels Fromberg på jagt efter æg

Igennem rigtig mange år blev der indsamlet mågeæg på Lilleholmen i Præstø fjord. Det var en delikatesse i den private husholdning, men også hos byens bagere.

Hvor mange år der er blevet indsamlet æg på Lilleholmen vides ikke, men første gang den bliver omtalt i Præstø Avis er ….

  • Den 30.april 1904, hvor der står… Indsamlingen af mågeæg på Lilleholmen foregår nu regelmæssigt, og der indsamles ca. 30 snese (total 600æg) om dagen. Så når æglægningen kommer op på sit højeste, nås der nok ca. 50 snese (1000æg), som man på det højeste har været oppe på i de foregående år. Æggene er solgt i fast leverance til 50øre pr. snes, så det er jo en

B4071
Fra venstre: Jørgen Rasmussen, Troels Fromberg og Poul Dünweber

ganske god bifortjeneste. Til trods for, at indsamlingen af mågeæg indtil 25.maj nu har stået på i adskillige år, viser det sig, at mågebestanden på Lilleholmen ikke tager af. Når indsamlingen hører op i slutningen af maj, er der endda god tid til udrugningen…

  • Og i maj 1956 står der.. Jørgen vil først i land, han sidder på spring i motorbådens forstavn for at være den første der kommer ned i prammen der skal fragte styrken(3 drenge) de sidste meter over grundet vand ind til bredden. Tre gutter i skjorteærmer går nu på ægsamling på Lilleholm men øens Mågeparaply af tusinder skrigende, rasende fugle forvirret pisker henover himlen. Lilleholms måger kender turen når den lille motorbåd med Havnefoged Larsen og drengene ankommer til øen.

Indsamlingen blev organiseret af byens havnefoged og det var også ham der stod for videresalget af mågeæggene fra havnekontoret.

Igennem årene faldt mågebestanden på øen og indsamlingen ebbede efterhånden ud af sig selv, så da Danmarks Naturfrednings Forening i 1994 fik indsamling af mågeæg forbudt, stoppede det helt.

Læs også historien om mågeindsamling i bladet ‘Præstø Lokalhistorie’, nr.2-2013, side 4, fortalt af Knud Holm Nielsen, Præstø