Rekkende skoler

Jo der var skoler i Rekkende, nemlig en Forskole på nr.6 i Rekkende by og en Hovedskole på Neblevej 3, skråt over for, ved siden af den daværende købmandsforretning Dam Larsen. Begge bygninger findes stadig i dag. Skolen blev bygget omkring 1890 og fungerede indtil børnene blev flyttet til den store skole i Præstø omkring 1979-80. At der så også i 1951 var planer om at bygge en ny stor skole i Rekkende, hvor det skulle have været en udbygning af den eksisterende hovedskole, se det er en anden sag. For projektet blev stoppet og skolen aldrig bygget, men projektet lå klar med tegninger og arbejdsplaner og kan i dag ses på Lokalarkivet i Præstø.

Forskolen på Rekkende byvej 6

Hovedskolen på Neblevej 3

Den åbne plads ved siden af blev oprettet som legeplads for skolen. Tidligere lå den foran skolen, men blev flyttet i forbindelse med at den nye vej til Kalvehave blev anlagt omkring 1951 og som går lige forbi huset. I dag er det mange år siden der har været skolebørn i de to skoler, men heldigvis er der stadig personer i vores nærområde som har gået på begge skoler, en af dem er nemlig Hans Erik Johansen der i dag bor på ”Birkegården” i Allerslev og som 7år årig startede i Rekkende forskole i 1952.

Ja.. starter Hans Erik, jeg er født og opvokset på gården ’Guldhøj’ der ligger på Nihøjvej 6 som mine forældre den gang ejede. Jeg startede i Forskolen hvor jeg mener at vi gik i 4 forskellige klasser i 4år, til vi var omkring 11-12år, derefter blev vi flyttet over på Rekkende hovedskole. Det var en lille og hyggelig skole hvor det var lærerinden frk. Herskind der styrede. Hun kom oprindelig fra Lumsås hvor hun var født og flyttede senere fra Rekkende forskole til Allerslev skole, hvor hun var indtil den brændte i 1977. Jeg har altid pralet af, at jeg aldrig har haft madpakke med i skole og det er sandt, for skolen lå som nabo til min mormor og morfars gård ‘Ellebæksgård’, så der gik jeg hver dag ind og fik frokost, ganske praktisk. På Hovedskolen havde vi lærer Nicolaisen, han styrede sine tropper med en fast hånd, han var ret striks. Efter min konfirmation gik jeg ud af skolen og kom ud at tjene. Senere efter min soldatertid tog jeg på landbrugsskole for at blive landmand, men den historie gemmer vi til en anden gang.

B2526: Navne og placering kan ses på arkiv dk, klik her

B6680: Forreste række fra v: fra venstre: Helen Christiansen, Tove Knudsen, Ruth Ferdinand, Grethe Knudsen, Irene Arvidsen. Bag. rk. fra venstre: Lærer Nicolaisen, Ole Kristensen, Mogens Nielsen, Tom Andersen, Poul Hansen (Pilevang), Hans Henning, Niels Tjørnskov, Hans Erik P. Johansen fra gården ”Guldhøj” på Nihøjvej 6, Erik Johansen der bor på gården ”Svanholm” på Rekkendevej

B6680: Navnene på de enkelte elever ‘indrammet’ kan ses på Arkiv.dk, klik her

Teksten er venligst lånt fra ‘Allerslev sogne Blad, nr, 2015-5,