Bladet “Glem ikke!” og “Præstø Lokalhistorie”

Årgangene

Tryk på de blå tal og du kommer videre til bladene. Du kan også søge i feltet “Søg på hjemmesiden” og du vil komme videre. God fornøjelse 

Bladets historie 1991-2016

I 1991 så det første blad dagens lys og kom til at hedde…

Forsiden på første blad. De resterende 4 sider bliver senere lagt ind

I 2001 blev man i Lokalarkivet og Foreningen enige om at ændre navnet til “Glem ikke!” med afsæt i digteren Ole Sarvigs besøg i Præstø i 1971 og hans senere bog i 1972 om samme med titlen “Glem ikke!” (læs artiklen i bladet 2001-1).

I 2007 blev man i det daværende bladudvalg (redaktion) enige om en fornyelse af bladet, bl.a. i farver, men også en navneændring af bladet til “Præstø Lokalhistorie

Det første blad med navnet “Præstø Lokalhistorie” og i farver

Men i 2015-2016 sker der redaktionelle ændringer i bladet, med indskrænkning af artikler til følge men  udkom alligevel som en fornyelse i 2016 i et nyt lay out, 

men stoppede derefter med nr.2016-2 som det sidste.

Årgangene

Tryk på de grønne tal og du kommer videre til bladene..

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly