Bladet “Glem ikke!” og “Præstø Lokalhistorie”

Årgangene

Tryk på de blå tal og du kommer videre til bladene. Du kan også søge i feltet “Søg på hjemmesiden” og du vil komme videre. God fornøjelse 

Bladets historie 1991-2016

I 1991 så det første blad dagens lys og kom til at hedde…

Forsiden på første blad. De resterende 4 sider bliver senere lagt ind

I 2001 blev man i Lokalarkivet og Foreningen enige om at ændre navnet til “Glem ikke!” med afsæt i digteren Ole Sarvigs besøg i Præstø i 1971 og hans senere bog i 1972 om samme med titlen “Glem ikke!” (læs artiklen i bladet 2001-1).

I 2007 blev man i det daværende bladudvalg (redaktion) enige om en fornyelse af bladet, bl.a. i farver, men også en navneændring af bladet til “Præstø Lokalhistorie

Det første blad med navnet “Præstø Lokalhistorie” og i farver

Men i 2015-2016 sker der redaktionelle ændringer i bladet, med indskrænkning af artikler til følge men  udkom alligevel som en fornyelse i 2016 i et nyt lay out, 

men stoppede derefter med nr.2016-2 som det sidste.

Årgangene

Tryk på de grønne tal og du kommer videre til bladene..