Bladet “Præstø Lokalhistorie” 2011-2016

Tryk på den blå tekst og bladet kan læses. 

Årgang 2011

 • nr. 1-2011
  • Det nære samfund, Lauritz Lauritzen, Nysø, Henrik Stampe, Humanist, Kilder, Repholtz, H.C. Andersen, Kunstnersalonen, Grev Raben, Thorvaldsen
 • nr. 2-2011
  • Dragonkasernen i Præstø, Lauritz Thurah, Pariserfester
 • nr. 3-2011
  • Præstø fjord 1911, 11.februar 1911, Brøderup højskole, Eli Rørdam Jensen
 • nr. 4-2011
  • D.G. Monrad, Grundlovsfader, Constantin Hansen, Antonius, Antonitterne i Præstø

Årgang 2012

 • nr. 1-2012
  • Grundtvig, Skibinge sogne bibliotek, biblioteksforening, Astrid Stampe, Kommunebibliotekernes forløber, Anton Nielsen, C.A. Thyregod,
 • nr. 2-2012
  • Justerede urene i Jylland, Jernbanehistorie, Søren Jørgensen, Ingeniør Berg, Kalvehavebanen, Ingeniør Hvidt, Belgiske lokomotiver, nedlæggelsen, Sognets biveje, Stationsbygningen
 • nr. 3-2012
  • Værtshuse i Præstø, Antonii øl, Hjemmedåb i øl, Jomfrustræde, Lige til øllet,
 • nr. 4-2012
  • Tollerlunds tid, Præstø havn, Sølyst, Torvet 24, Hans Vandal Tolderlund, Albert Frederik Tolderlund, Hans Frederik Tolderlund, Niels Tolderlund

Årgang 2013

 • nr. 1-2013
  • Lekkende gods, Raben Levetzau, Andres Hastrup, Lerhuset, General G.C. von Krogh, Vendeplads, Lekkende skov, Kulsoens hus, Kæmpeegen, Rakkerbanken, Balle Lars, De vognbårne, Marie Grubbe
 • nr. 2-2013
  • Mågeæg, Lilleholm, Knud Holm Nielsen, Svømning, fjordsvømning,
 • nr. 3-2013
  • Elsie Bjørklund, Daniel Hage, Oremandsgård, Henrik Adam Brockenhus, Niels Lunden Reisen, Anne Cathrine Collett, Peter Collett, Peter Anton Alfred Hage, Alfred Peter Anton Hage, Christoffer Friedenreich Hage, Wilhelmine Hage, Ville Heise, Peter Heise, Anne Sarah Rye Vestergård
 • nr. 4-2013
  • Præstø under besættelsen, Kaj Feldberg Rasmussen, Vagn Bro, CF-korpset, Hotel Danmark, modstandsfolk, arrestation, Missionhuset Emaus, Gerd Hansen, P. Weise Hermandsen, Knud Hansen,floddamper, Vallentin, Tandlæge Hans Jensen,

Årgang 2014

 • nr. 1-2014
  • Maskinarbejder, Bendt Nielsen, en dagbog, Anna Lise Nielsen, Vælgermøde på Frederiksminde, kommunalbestyrelsen, Ambæk mark, På hat med Præstø, Talemåder, hatte, Herfra min verden går, Skibinge, fattighjælpen, Herredsfogden
 • nr. 2-2014
  • Da kvinderne gik til valg i Præstø, Marie Hjelmer, Drømmen om Amerika, Håndbog for landmanden, lægdomsurter, Krøllede bogstaver eller ej
 • nr. 3-2014
  • 1.Verdenskrig, Marie Hjelmer, skyttegrave,
 • nr. 4-2014
  • Historien bag en gravsten, Viceadmiral Henri  Konow, Frk. Jensens drengeskole, Vestindiske øer, Korvetten Dagmar, Valkyrien, Kongen begår statskup,

Årgang 2015

 • nr. 1-2015
  • Henrik Grøndvold, fuglemaler, Slaget på Præstø Torv, Ungarske soldater på Nysø, Røversvinget
 • nr. 2-2015
  • Lokalarkivet, Arkiv.dk, Kvindernes kamp, Mathilde Fibiger, Pauline Worm, Astrid Stampe, John Stuart Mill, Astrid Rigmor, Kristine, Jeanina, Jonna, Gustav Feddersen, Georg Brandes, Marie Hjelmer, Kvindevalget, Emmeline Pankhurst, Amalienborg Slotsplads
 • nr. 3-2015
  • En cigar til Stoffer, Vagn Bro, Vivi Bak, Borgervæbningen, Christendom er ikke hans sag, Præstø besat, Væveren fra Mern, Hans Hansen
 • nr. 4-2015
  • Carsten Honore, B.S. Ingemann, Bio Bernhard, høj cigarføring, Pariserfest, Rytterskoletavlen i Skibinge, Egetræset i Skibinge, Præstø Roklub

Årgang 2016

 • nr. 1-2016
  • Pastor Theodor Hansen, Astronomi, Observatoriet på Klosternakken, Observatoriet på Lindevej, Jens Tybjerg fortæller, Vindmøllen i Bønsvig
 • nr. 2-2016
  • Rakkerbanken i Ugledige, Balle Lars, Balle Lars museum, Præstø Rådhus, De satte deres fodaftryk, Gønge Høvdingen