Bladet “Glem ikke” 2001-2007

Tryk på blå tekst og bladet kan læses.
Årgang 2001
 • nr. 1-2001
  • Ole Sarvig, Glem ikke!, Ved Fuldmåne, Pigernes træ, Sevenbom, Natbetjent Stoffer, Den lokale skole
 • nr. 2-2001
  • Præstøbanens materiel, Den nye damskibsforbindelse, Grosserer Prior, Dampskibet Zampa, De sidste hundrede år,
 • nr. 3-2001
  • Forsommertur til Bårse, Sensommertur til Selsø, Hjælp os med et billede
 • nr. 4-2001
  • Et købmandshus, en cykelforretning, Fiskerbyen i Hestehaven, Rødeled, Gadebelysning
Årgang 2002
 • nr. 1-2002
  • En by i fest, 500års jubilæum, En lystrejse til Møn,
 • nr. 2-2002
  • Erik af Pommern, Bodholdt,
 • nr. 3-2002
  • En rejse, en reise, Præstø 1811
 • nr. 4-2002
  • Formanden træder tilbage, Elsie Bjørklund, Rasmus Berg, De sidste slægtled, Detaljens mester, Ole Ring, Thorborgs mejeri, Julekort
Årgang 2003
 • blad2003_1
  • Oldsager, Præstø byfoged, Nathanael Benter, Rasmus Berg, Kongen våger, N.V. Nielsen
 • blad2003_2
  • Ensom i Præstø, Wilhelm Carl Bernhard Schneider, Antoniemunken, opsætsighed
 • blad2003_3
  • Jungshoved slot
 • blad2003_4
  • Omsorgsfulde biskopper, Vækst og idyl, Klaus Holm, Nostalgi og dendrologi
Årgang 2004
 • nr. 1-2004
  • Badestranden ved Præstø, Sejlløbet, Marie Hjelmer, Livet på en Herregård
 • nr. 2&3 2004
  • Et arbejdsliv hos Anton Petersen
 • nr. 4-2004
  • Skovklostret i Præstø, Byens tidlige historie
Årgang 2005
 • nr. 1-2005
  • Præstø- Mernbanen 90 år, Patronslutskiven,Schantz Gall, Det knuste dukkestel, Galanteri, Broderihandel, Grundtvig og kvinderne
 • nr. 2-2005
  • Præstø-Mernbanen 90år, Åge 13 år,
 • nr. 3-2005
  • En røverhistorie, Børneasyl i Præstø,
 • nr. 4-2005
  • Børneasyl i Præstø, Korsfarere mod nord, Præstø trylleri, Jeg holder af Præstø, Skoleudflugt
Årgang 2006

Er ikke udgivet

Årgang 2007
 • nr.1-2007  (bladene nr. 2-3 -4, se fanen “Præstø Lokalhistorie”)
  • Præstemarkens veje, Danmarkshistorie set fra første parket, Visen om Balle Lars, Gækkevers
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly