Bladet “Glem ikke” 2001-2007

Tryk på blå tekst og bladet kan læses.
Årgang 2001
 • nr. 1-2001
  • Ole Sarvig, Glem ikke!, Ved Fuldmåne, Pigernes træ, Sevenbom, Natbetjent Stoffer, Den lokale skole
 • nr. 2-2001
  • Præstøbanens materiel, Den nye damskibsforbindelse, Grosserer Prior, Dampskibet Zampa, De sidste hundrede år,
 • nr. 3-2001
  • Forsommertur til Bårse, Sensommertur til Selsø, Hjælp os med et billede
 • nr. 4-2001
  • Et købmandshus, en cykelforretning, Fiskerbyen i Hestehaven, Rødeled, Gadebelysning
Årgang 2002
 • nr. 1-2002
  • En by i fest, 500års jubilæum, En lystrejse til Møn,
 • nr. 2-2002
  • Erik af Pommern, Bodholdt,
 • nr. 3-2002
  • En rejse, en reise, Præstø 1811
 • nr. 4-2002
  • Formanden træder tilbage, Elsie Bjørklund, Rasmus Berg, De sidste slægtled, Detaljens mester, Ole Ring, Thorborgs mejeri, Julekort
Årgang 2003
 • blad2003_1
  • Oldsager, Præstø byfoged, Nathanael Benter, Rasmus Berg, Kongen våger, N.V. Nielsen
 • blad2003_2
  • Ensom i Præstø, Wilhelm Carl Bernhard Schneider, Antoniemunken, opsætsighed
 • blad2003_3
  • Jungshoved slot
 • blad2003_4
  • Omsorgsfulde biskopper, Vækst og idyl, Klaus Holm, Nostalgi og dendrologi
Årgang 2004
 • nr. 1-2004
  • Badestranden ved Præstø, Sejlløbet, Marie Hjelmer, Livet på en Herregård
 • nr. 2&3 2004
  • Et arbejdsliv hos Anton Petersen
 • nr. 4-2004
  • Skovklostret i Præstø, Byens tidlige historie
Årgang 2005
 • nr. 1-2005
  • Præstø- Mernbanen 90 år, Patronslutskiven,Schantz Gall, Det knuste dukkestel, Galanteri, Broderihandel, Grundtvig og kvinderne
 • nr. 2-2005
  • Præstø-Mernbanen 90år, Åge 13 år,
 • nr. 3-2005
  • En røverhistorie, Børneasyl i Præstø,
 • nr. 4-2005
  • Børneasyl i Præstø, Korsfarere mod nord, Præstø trylleri, Jeg holder af Præstø, Skoleudflugt
Årgang 2006

Er ikke udgivet

Årgang 2007
 • nr.1-2007  (bladene nr. 2-3 -4, se fanen “Præstø Lokalhistorie”)
  • Præstemarkens veje, Danmarkshistorie set fra første parket, Visen om Balle Lars, Gækkevers