Det gamle torv i Præstø

Fra gammel tid har torvet været brostensbelagt, men i en periode, muligvis under eller kort efter 2.verdenskrig blev en del af den asfalteret. Om dette skete oven på de gamle brosten vides ikke. På nuværende tidspunkt hvor denne artikel skrives her i februar 2021 er det gamle torv igen ved at få brostensbelægningen lagt om, men denne gang er det sten til sten for at skabe en jævn flade. Men forrige gang var der en del af pladsen der var græsplæne. Den historie kan læses her. (tryk på billederne)

Et hold studerende kommer til byen

I april måned 1956 kom et hold studerende, ialt 17 personer til byen i fem dage for at studere byens byplanmæssige forhold. De kom fra forskellige fagområder, fra ingeniør-, arkitekt- og havekunststudiet, og deres studierapport gav et interessant og helt usentimentalt billede af byen og gav en række kortfattede bud på nogle byplanmæssige strategier, som i vid udstrækning er blevet fulgt siden hen.

De kolde kendsgerninger, svære at sluge

Byplanrapporten kom med mange idéer til, hvordan Præstø kunne udvikle sig som handels- erhvervs-og turistby, og gav ikke mindst forslag til en organisering af trafikken inde i – og udenom byen.

Rapporten anbefalede, at man udnyttede byens latente muligheder ved at bevare de idylliske og pittoreske præg. Blandt andet anbefalede man, at græsplænen på Torvet (se billedet) blev fjernet og at man skrællede asfalten af og anlagde brosten, så pladsen fik sin oprindelige form tilbage. Så værsgo,. den konklusion var hård at sluge, men set i bakspejlet på knap 50 års afstand må man give rapporten medhold.

Men.. der skulle gå adskillige år…

Græsplænen, som rapporten omtaler, fyldte et stort areal af den midterste del af Torvet, fra Rådhusets østlige hjørne og ned til Jomfrustræde. Men der skulle gå mange år, før anbefalingen om at fjerne plænen blev fulgt. Først i februar 1975 fjernede man græsplænen, ophuggede asfalten og anlagde brosten. (ovenstående tekst er fra bogen ‘Vækst og idyl’.)

Udklip fra Præstø Avis den 4.februar 1975

I ovenstående tekst fra avisen nævnes ‘bunkers’ der fra krigens tid har ligget der på Torvet. Kender DU til disse bunkers og evt. billeder af dem, er de meget velkommen på Lokalarkivet. Kontakt os på mail eller tlf., se nederst på forsiden af hjemmesiden.

Og der skulle rigtig mange sten til…

Udklip fra Præstø Avis 1.marts 1975

Der er nu gået 45år siden det skete..

Så tiden var nu moden til endnu en omlægning af hele Torvet og Grønnegade, men er i skrivende stund endnu ikke færdig.