Lys over Præstø år 1900

Som gaderne nu ligger, maa det staa enhver klart, at Gadebelysningen om Natten er  mere nødvendigere end nogen sinde tidligere, men ikke desmindre...

henligger Gaderne i fuldstændig Mørke. Sådan stod der at læse i avisen den 19.maj 1900, kun 5 måneder før gaslyset i Præstø blev tændt. Det elektriske lys lå endnu lidt ude i fremtiden, så det var gassen til husholdningen og belysningen man så hen til.

Men det var folk udefra der satte gang i bygningen af byens gasværk og gasforsyning til Præstø. Ingeniør August Petersen og handelsrejsende Andreas Sørensen fra København præsenterede på et møde den 11.november 1898 byrådet for et forslag til anlæggelse af et gasværk i byen. Efter dette møde blev der nedsat et udvalg med borgmesteren i spidsen, og der blev sendt lister rundt i byen for at lodde stemningen.  Den var positiv, for på et borgermøde på hotel Frederiksminde viste det sig, at af byens 166 matrikler tegnede 117 sig for et gasindlæg. Men der skulle gå endnu 2år før gasbelysningen kunne tændes i byen.

B614w
Gasbeholder under opførelse

Gasværket blev bygget på en grund udenfor Vesterbro på Kallehavevej, den senere Ny Esbjergvej. En stor del af arbejdet gik til lokale håndværkere. Gasbeholderen blev opført af muremestrene L. Hansen og S. Kallehauge fra Præstø og gasklokken og al arbejdet i forbindelse med denne, af jernstøber Petersen i Præstø. De 60 gaslygter som kom til at pryde byens gader i en menneskealder, blev udført af blikkenslager Herman Bodholdt, Præstø. Kun selve gasledningerne i byens gader, samt ledningerne til husene blev ikke udført af lokale mestre, men af Carl Thomsen, København med ingeniør Irminger fra Østre Gasværk med den overordnede ledelse.

Natten mellem tirsdag og onsdag den 4.oktober 1900 var der generalprøve på gasbelysningen, og den faldt heldigt ud. Så man forstår glæden og forbløffelsen over den store forandring, da der den 5.oktober om aftenen endelig blev åbnet for gassen og tændt for lyset. Alle var af huse, og landboerne var kommet til byen for at opleve synet. Med forundring stod man og saa op i Lyset, som brændte saa klart og roligt. Nej, hvor er det kønt, lød det fra alle sider. Et rent eventyr.

Med gaslygternes indtog i byens gader fik byen også en ny bestilling, nemlig en lygtetænder. Han skulle sørge for tænding og slukning af de 60 gaslygter der var placeret langs alle byens gader og stræder, på havnen og Frederiksminde, men også vedligeholdelse af dem. Altså- en ikke helt lille opgave.

Dette er et uddrag fra bogen ’Vækst og idyl’ om Præstø gasværk. Bogen kan købes på Lokalarkivet.

Men grundet udviklingen, overhalet af elektriciteten lukkede gasværket i 1957.

Se billeder fra:

Yderligere har Arkivet det meste af materialet fra hele forarbejdet omkring gasværkprojektet, samt tegninger. Alt dette kan ses ved henvendelse på Lokalarkivet.